Onze missie

Werken in de feestopstelling leidt tot maximaal werkplezier, duurzame persoonlijke ontwikkeling en een optimaal bedrijfsresultaat. Wij hebben ervaren dat mensen over ongekende krachten en talenten beschikken en dat het zin heeft om het ongekende potentieel van mensen in het volle licht te zetten. Wij geloven dat jij door te kiezen voor wie jij in de kern bent, de wereld om je heen meer te bieden hebt en met de stroom mee kunt bewegen. Dat levert energie, plezier, creatie- en daadkracht op, niet alleen bij jezelf maar ook in jouw omgeving.

Trouw zijn aan je talent, je passie en je drijfveren, brengt je daar waar je het meest waardevol kunt zijn. Wij helpen mensen om lef en vertrouwen te vinden om hun volle potentieel van binnen naar buiten te brengen. Wij laten organisaties zien, voelen en ervaren wat ze waard zijn en wat ze van daaruit teweeg kunnen brengen, zodat zij met hun omgeving tot verbluffende en duurzame resultaten komen. Dat proces faciliteren, ontwikkelen, creëren en veroorzaken is onze ‘feestopstelling’.

Onze uitgangspunten & pijlers

Leervermogen zien wij als het vermogen van mensen en teams om te reflecteren, te schakelen, te verbinden en te creëren. Wij hebben de afgelopen jaren met onze aanpak de leeropbrengst aanzienlijk doen stijgen. Wij doen dat, door in co-creatie met onze opdrachtgevers:

 • te stimuleren dat organisaties hun mensen betrekken bij de strategie en richting;
 • mensen uit te dagen op hun intrinsieke motivatie;
 • mensen te bemoedigen en op een laagdrempelige wijze ruimte te geven om met ons team en ons aanbod kennis te maken;
 • in te spelen op de laatste ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld agile learning en working;
 • mensen te prikkelen en te ondersteunen om op basis van de visie van de organisatie en hun persoonlijke visie hun eigen leerdoelen te formuleren en het beste uit zichzelf te halen.

Wij werken vanuit vier basisprincipes en vier pijlers, die voortgekomen zijn uit onze roots, onze werk- en levenservaring, onze studies en onze opleidingen. Zij zijn doorvoed door de samenwerking met ons kernteam en de wisselwerking met onze opdrachtgevers. Ze zijn richtinggevend in de dialoog met onze klanten en in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf en ons team. Aan de hand van deze dynamische principes toetsen wij steeds of wat wij doen nog klopt met waar wij voor staan. Zij komen tot leven in de vormgeving van onze trajecten en in de keuze wie van onze mensen het beste bij bepaalde klanten en opdrachten past.

De pijlers zijn:

 • Methodiek van 70-20-10 leren en ontwikkelen (princeton University)
 • Wegnemen van leerbelemmeringen
 • Intrinsieke motivatie en het doel staan voorop, leren op basis van voortschrijdend inzicht
 • Een uitnodigende, inspirerende fysieke leeromgeving

Onze basisprincipes zijn:

 • De verrassing zit van binnen
 • Wat je aandacht geeft groeit
 • Voor een diepe gedachte moet je klimmen
 • Neem je dromen mee de dag in
vlinder