Blog

Succesvolle teams

Auteur: Dorien Trommel
juni 2018

Een team is niet een groep mensen die samenwerkt, een team is een groep mensen die elkaar vertrouwt - Simon Sinek

Vaak wordt bij succesvolle teams gedacht aan een groep mensen die op tijd hun resultaten haalt, die effectief en efficiënt bezig zijn. Echter, een team bestaat uit mensen en we weten dat voor mensen succes om meer gaat dan alleen het halen van doelen. Succes wordt ook bepaald door de mate waarin men zichzelf kan zijn, met plezier aan het werk gaat, de mogelijkheid heeft om zijn/haar kwaliteiten in te zetten en men zich gehoord en gezien voelt. Dit gaat over succes op duurzame, lange termijn.

Succesvolle teams worden gekenmerkt door 7 belangrijke thema’s

1. Weten waar je met elkaar voor gaat en staat

Belangrijk is dat ieder teamlid voor zichzelf weet waar hij/zij voor gaat en staat en dat er vervolgens tijd en ruimte is om dit met elkaar te delen. Vanuit deze verschillende verhalen is het van belang om te formuleren wat de overlappende waarden zijn en wat het is waar het gehele team voor staat en gaat. Deze gezamenlijke missie geeft richting en verbinding.

2. Werken aan vertrouwen

Vanuit vertrouwen samen werken zorgt voor een totaal andere sfeer en dynamiek, dan vanuit vastgestelde organisatiedoelen aan de slag gaan. Vertrouwen krijgen in elkaar kost tijd. De basis hiervoor ligt in het openstellen. Mensen stellen zich pas open als ze het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden en dat er werkelijk naar hen geluisterd wordt. Dit proces van vertrouwen gaat stap voor stap voor stap.

3. Luisteren met vol-ledige aandacht

Er zijn voor elkaar, betekent dat je luistert met vol-ledige aandacht. Hieronder verstaan we, dat je “vol” voor de ander aanwezig bent in het moment. En dat je tegelijk de intentie hebt om zo leeg mogelijk te zijn, zonder oordeel. Je volgt waar de ander mee komt. Niets meer en niets minder.

4. Tijd voor persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht betekent dat je fysiek bij elkaar zit en de tijd neemt om te vragen: Hoe gaat het met jou? en vooral de tijd neemt om naar het antwoord te luisteren. Vertragen, er zijn in het hier en nu, zonder afleiding van telefoon en mail.

5. Gebruik maken van oplossingsgerichte communicatie

De kracht van oplossingsgerichte gesprekken is het geven van vertrouwen aan de ander dat hij/zij in staat is om een oplossing te bedenken voor het probleem waar hij/zij mee komt. Ook is de kracht het benoemen van dat wat goed gaat, het zien van de onderliggende positieve intentie en het formuleren van kleine stappen. Dit werkt versterkend en motiverend.

6. Benoemen wat goed gaat

In vergaderingen is de neiging om lang stil te staan bij dat wat niet goed gaat. Dit kost veel energie en haalt het plezier uit de bijeenkomst. Leuker en effectiever is om alleen te bespreken wat er de afgelopen periode goed is gegaan en hoe dit is gelukt. Dit geeft energie en is minstens zo leerzaam.

7. Grenzen hanteren, waardoor er ruimte ontstaat

Een team volledig de ruimte geven om te doen wat ze zelf wil, roept om moeilijkheden. Ruimte zonder grenzen aan te geven is hetzelfde als leegte. Zelfsturende teams gaan hier vaak aan ten onder. Kortom: belangrijk is dat er vanuit de organisatie duidelijkheid gegeven wordt over de grenzen, zodat het team weet welke ruimte het heeft en hierin met elkaar kan werken. Dit geeft rust en duidelijkheid.

Deel deze blog op:

Meer blogs